Visie & Beleid

  • Download hier onze pedagogische visie en het beleidsplan.
  • Download hier de algemene voorwaarden kinderopvang
  • Download hier ons pedagogisch coachplan "on the job".
  • Download hier onze urenverantwoording pedagogisch coach/beleidsmedewerker.
  • Download hier ons beleidsplan veiligheid en gezondheid