SNO biedt studenten professionele begeleiding op niveau. De contacten met verschillende opleidingen zijn frequent en goed. 
Studenten worden betrokken bij het team gevoel en kunnen voor SNO een absolute meerwaarde zijn binnen allerlei aspecten.

Aan de hand van de SNO cirkel (Klik op deze link) begeleiden wij de studenten door de stage periode heen. De student moet zich veilig voelen om te ontwikkelen en een bijdrage te kunnen leveren aan de SNO tijd. Gedurende stage periode zijn er een aantal momenten waarbij de student functioneringsgesprekken voert met zijn/haar stagebegeleider en hierbij zelfreflectie toepast. Dit doen we uiteraard niveau gebonden. 

SNO neemt de stageperiode serieus. Wij leiden op, dragen de verantwoordelijkheid en zijn van mening dat een positieve stage periode een meerwaarde is voor iedereen bij SNO. Tegelijkertijd moet de student zich goed beseffen dat hij/zij met een kwetsbare doelgroep werkt. Wanneer afspraken niet worden nagekomen en de student zich ongepast gedraagt zullen wij de stage beëindigen.

Met trots mogen wij ons het beste leerbedrijf noemen van de provincie Utrecht in de sport, zorg en welzijn.