De lockdown is verlengd met 3 weken en de scholen blijven tenminste nog een week langer dicht. Dit betekent dat wij de noopvang in de huidige vorm en onder dezelfde voorwaarden met een week verlengen. U kunt onderstaande link gebruiken om uw kind(eren) aan te melden voor de noodopvang bij SNO Woudenberg.

 

Dit formulier is om uw kind(eren) aan te melden voor de noodopvang. Zonder aanmelding is het niet mogelijk om gebruik te maken van de noodopvang bij SNO Woudenberg. 

- U dient per kind een formulier in te vullen. 

- Gelieve niet lukraak dagen invullen "voor de zekerheid" hier kunnen we geen personele planning op maken. 

- Indien u geen reactie van ons ontvangt kunt u uw aanmelding als goedgekeurd beschouwen!

- LET OP indien u GEEN contract heeft bij SNO Woudenberg, kunt u alleen gebruik maken van de noodopvang onder schooltijd.( dus tot uiterlijk 14.30 uur) Indien u wel een contract afneemt bij SNO kunt u uw normale contractdagen doorgeven als noodopvang.  Voor andere dagen geldt  dezelfde regel als voor niet SNO klanten. Er is dan alleen mogelijkheid tot noodopvang onder schooltijd.

- We zijn weer geopend van 08.00 tot 18.30 en op aanvraag vanaf 07.00. Wilt u gebruik maken van de noodopvang vanaf 07.00 uur. Stuurt u dan een mail naar sjaak@snowoudenberg.nl of geef dit aan bij opmerkingen onderaan het formulier.

- Indien uw kind op school les krijgt kunt u dit aangeven op het formulier. Wij zorgen dan dat we op tijd bij school staan om de kinderen op te halen.

Nogmaals het vriendelijke doch dringende verzoek om eerst de opvang thuis te proberen te organiseren en alleen gebruik te maken van de noodopvang wanneer u het thuis niet geregeld krijgt.
Bij voorbaat dank.

Het SNO Team

Aanmeldformulier noodopvang periode 25 januari t/m 5 februari 2021

Voor informatie over de noodopvang of andere vragen omtrent opvang in de periode t/m 22 januari kunt u bellen met Jonathan Riezebosch (06-17017205) of Sjaak Termaaten (06-33089980)